טכנולוגיה

מערכת GES מורכבת מחומרה ותוכנה.

מערכת GES מורכבת מחומרה ותוכנה.
החומרה כוללת משני זרם (או סלילי רוגובסקי)  ובקרים המותקנים בלוחות החשמל במתקן.
נתוני המתח והזרם הנמדדים מועברים לבקרים בסימולטניות. 
המידע המתקבל בבקר, עובר עיבוד מקדים, נארז באריזה הכוללת חותמת זמן, ונשלח באמצעות תקשורת קווית/סלולרית לתוכנה. 
נתוני כל הבקרים באתר נשלחים סימולטנית לתוכנה מרכזית אחת.
באמצעות איסוף וניתוח יחודי זה, התוכנה מספקת ללקוח זיהוי מוקדם של 96% לפחות מתקלות וליקויי החשמל במתקן, חומרתם ומיקומם בתשתית.
למערכת GES מספר יתרונות על פני מוצרים מתחרים:

  1. החשוב ביותר הוא היכולת לספק ללקוח גילוי מוקדם של תקלות חשמל ובכך למנוע הוצאות כספיות ונזקים אחרים. (טכנולוגיה זו פטנט)
  2. מדידת נתוני חשמל שאינם נמדדים במוצרים מתחרים ובכך נותנים ללקוח שליטה טובה יותר על התשתית החשמלית והבנת תהליכים.
  3. המערכת רב תכליתית ומכילה פונקציות רבות הקיימות כיום במכשירי מדידה שונים.
  4. היכולת של המערכת לראות את כל תשתיות החשמל במתקן בתוכנה אחת ולזהות תקלות חשמל המשותפות למספר לוחות חשמל.
  5. למערכת ממשק משתמש ידידותי ואינטואיטיבי המותאם לאנשי תחזוקה ממוצעים.
  6. ESP מעניקה ללקוח חבילת תמיכה מלאה בחומרה ובתוכנה וכן ייעוץ הנדסי מקצועי עם אפשרות לנהל את התוכנה ללא התערבות הלקוח.
  7. יחס עלות-תועלת גבוה.

למרות שהמערכת מספקת ללקוח כלי משמעותי לניהול אנרגיה במתקן שלו.
התוכנה והחומרה לא חייבים להיות קרובים זה לזה. ניתן לנהל את התוכנה מרחוק באמצע ות מודם סלולרי.