קרינה אלקטרומגנטית מתשתיות חשמל

קרינה אלקטרומגנטית מתשתיות חשמל

קרינה אלקטרומגנטית בעוצמות גבוהות מסוכנת לבריאותנו, ומעידה על תקלות שעלולות להסתיים בשריפות או בהתחשמלות. קרינה זו נוצרת כתוצאה מזרמים חשמליים תועים שנמצאים בבתים ובמבני תעשייה, ומעידים על כשל חשמלי במתקן.

מערכת GES יודעת לנטר את הזרמים הללו ואף להצביע על מיקומם ומקורם בתשתית החשמל. במתקן חשמלי בו מותקנת מערכת GES לא יתפתחו זרמים תועים, וכתוצאה מכך גם רמות הקרינה האלקטרומגנטית יישארו נמוכות ותקינות. 

קרינה אלקטרו מגנטית מסוכנת מתשתיות חשמל

כל כבל חשמלי שבתוכו זורם חשמל, משרה סביבו קרינה אלקטרומגנטית (חוק יד ימין) אך במצב תקין ואופטימלי, כבלי חשמל מכילים בתוכם זרמים שווים ומנוגדים בכיוונם כך שהסך הכללי של הקרינה אלקטרומגנטית על הכבל, עקב קיזוז הדדי, שווה לאפס.

במצב זה הקרינה האלקטרומגנטית המסוכנת נעלמת עם התרחקות של כמה עשרות סנטימטרים מהכבל. חריגה בעוצמת הקרינה, נובעת ממקרים שבהם חלק מהזרם המגיע דרך הכבל לא חוזר דרכו, כלומר האיזון ההדדי נעלם, והכבל הופך להיות כמוליך. כבל כזה משרה סביבו קרינה אלקטרומגנטית, שהיא תוצאה של עוצמת אי איזון הזרמים בכבל. מצב זה יכול להתרחש כאשר חלק מהזרם חוזר למקור ההזנה דרך ההארקה או דרך מעגל אחר.

זרמים תועים: בעיה נפוצה בישראל

עובדה זו אולי מפתיעה רבים, אך גם בשנת 2021 בעיה זו מאוד נפוצה בישראל. בתים רבים היום סובלים מזרמים תועים, בעיקר בתי קרקע דו משפחתיים. זאת מפני שבעבר טעה המחוקק ודרש איפוס בכל בית בנפרד, גם כאשר יסודות הבית משותפים. מצב זה יוצר איפוס כפול וכמובן קרינה אלקטרומגנטית חזקה, במקרים מסוימים כמעט בכל רחבי הבית!  ראה סרטון זה

בנוסף לכך, במתקני תעשייה בהם השימוש בחשמל נרחב, קיימים פעמים רבות זרמים תועים רבים. זרמים אלו יכולים ליצור שדה אלקטרומגנטי מסוכן לעובדים ולשוהים במתקן, וגם כאמור להעיד על תקלות שעלולות לגרום לשריפות ולמקרי התחשמלות. לכן ממליץ המשרד להגנת הסביבה, למזער ככל הניתן, באמצעים הטכנולוגיים הקיימים ובעלות סבירה, את חשיפת הציבור לרמות קרינה אלקטרומגנטית. 

טיפול בבעיה ומניעת קרינה מסוכנת

מערכת GES מאפשרת לנהל את תשתית האנרגיה במתקן ולשמור על איזון ותקינות שלה. המערכת מחוברת בחלק החומרה אל לוח החשמל, ובחלק התוכנה שלה אל ענן או אל מחשב מקומי.

 היא יכולה להכיל מאות לוחות חשמל בו זמנית, ומשדרת התראה על כל תקלה. בכל רגע נתון ניתן להיכנס אליה מכל מחשב או טלפון נייד, כדי לעקוב אחר המתרחש. כך מסייעת המערכת לשמירה על מערכת חשמל תקינה ומאוזנת, ולטפל במהירות בכל תקלה.